Deze informatie vindt u ook op:

De fiscale aftrekbaarheid van motorkosten

De motoronkosten voor de kilometers die u voor beroepsdoeleinden aflegt (de weg tussen de woning en de werkplaats plus professionele verplaatsingen), kunnen volledig afgetrokken worden (voor auto's zijn de kosten beperkt tot 0,15 euro en tot 75% van het professionele gebruik).

De afschrijvingsduur bij de aankoop van een motorfiets is niet door de wet vastgelegd. Die bepaalt alleen maar dat de afschrijvingsduur met de veronderstelde gebruiksduur moet overeenkomen. In de praktijk wordt de aankoop van een motorfiets gewoonlijk over vijf jaar afgeschreven . Voor een occasiemotor kan die duur korter zijn. Het is mogelijk om een motorfiets van meer dan één jaar oud in vier jaar af te schrijven (een motorfiets van meer dan twee jaar oud in drie jaar, enz.).

U kunt ook andere kosten dan de aankoop van de motorfiets aftrekken :

Opmerking: u hoeft uw facturen en bonnetjes niet bij uw belastingaangifte te voegen. Die bewijzen hebt u wel bij een eventuele controle nodig.

Geen kosten aangegeven = het forfait wordt toegepast.

De forfaitaire beroepskosten voor werknemers worden automatisch door de belastingdiensten berekend. U hoeft die kosten dus nooit te vermelden. Ook wanneer u uw reële kosten vermeldt, wordt automatisch het forfait toegepast wanneer dat hoger is.

15% korting voor ‘zuivere' motorfietsen!

Er bestaat een korting van 15% op de aankoopwaarde* voor een motorfiets, een trike of een quad die uitsluitend door een elektrische motor aangedreven wordt, die minstens twee personen kan vervoeren en waarvoor een rijbewijs vereist is.

* korting beperkt tot maximum 4.800 euro (geïndexeerde nettowaarde) voor een quad en 2.930 euro (geïndexeerde nettowaarde) voor een motorfiets of een trike.

 

De belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting

Er wordt een belasting op de inverkeerstelling of BIV geheven, één enkele keer en in de loop van de maand na de inschrijving Nadat uw inschrijvingsaanvraag geregistreerd is, krijgt u van de Administratie der Directe Belastingen een uitnodiging tot betaling. De BIV geldt voor nieuwe en tweedehandse voertuigen en varieert volgens de leeftijd van het voertuig: ze vermindert met de jaren en wordt berekend volgens het aantal maanden dat sinds de eerste inverkeerstelling verstreken is.

Hieronder de bedragen voor de BIV

Leeftijd
van het voertuig

< 8 PK
(< 70kW)

9 en 10 PK
(71 tot 85kW)

11 PK
(86 tot 100kW)

12 tot 14 PK
(101 tot 110kW)

15 PK
(111 tot 120kW)

16 en 17 PK
(121 tot 155kW)

> 18 PK
(> 155kW)

< 1 jaar

61,50€

123,00€

495,00€

867,00€

1.239,00€

2.478,00€

4.957,00€

1 tot 2 jaar

61,50€

110,70€

445,50€

780,30€

1.115,10€

2.230,20€

4.461,30€

2 tot 3 jaar

61,50€

98,40€

396,00€

693,60€

991,20€

1.982,40€

3.965,60€

3 tot 4 jaar

61,50€

86,10€

346,50€

609,90€

867,30€

1.734,60€

3.469,80€

4 tot 5 jaar

61,50€

73,80€

297,00€

520,20€

743,40€

1.486,80€

2.974,20€

5 tot 6 jaar

61,50€

67,65€

272,25€

476,85€

681,45€

1.362,90€

2.726,35€

6 tot 7 jaar

61,50€

61,50€

247,50€

433,50€

619,50€

1.239,00€

2.478,50€

7 tot 8 jaar

61,50€

61,50€

222,75€

390,15€

557,55€

1.115,10€

2.230,65€

8 tot 9 jaar

61,50€

61,50€

198,00€

346,80€

495,60€

991,20€

1.982,80€

9 tot 10 jaar

61,50€

61,50€

173,25€

303,45€

433,65€

867,30€

1.734,95€

> 10 jaar

61,50€

61,50€

148,50€

260,10€

371,70€

743,40€

1.487,10€

 

De verkeersbelasting is jaarlijks verschuldigd.

Vlaams Gewest:

De verkeersbelasting voor motorfietsen bedraagt € 59.27.

Motoren tot maximum 250cc zijn vrijsteld van de belasting.

Voor oldtimers (meer dan 25 jaar) bedraagt de belasting € 37.91.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

De verkeersbelasting voor motorfietsen bedraagt € 59.27.

Motoren tot maximum 250cc zijn vrijsteld van de belasting.

Voor oldtimers (meer dan 25 jaar) bedraagt de belasting € 37.91.

Waalse Gewest:

De verkeersbelasting voor motorfietsen bedraagt € 59.27.

Motoren tot maximum 250cc zijn vrijsteld van de belasting.

Voor oldtimers (meer dan 30 jaar) bedraagt de belasting € 37.91.

De motorfietsverzekering

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Tweewielers (BA) is VERPLICHT voor elk motorvoertuig dat van de openbare weg gebruik maakt. Ze dekt materiële en lichamelijke schade die door derden geleden wordt bij een ongeval dat door het voertuig veroorzaakt wordt.

De verzekering BA Tweewielers dekt de verzekeringnemer, de eigenaar en elke geoorloofde bestuurder met een geldig rijbewijs, ongeacht of dat nu tijdelijk of definitief is. De verzekering geldt in België en in de landen die op de groene verzekeringskaart vermeld zijn.

De Burgerlijke Aansprakelijkheid is niet meer dan het wettelijke minimum. Ze slaat alleen maar op de aansprakelijkheid en niet op de schade die uw motorrijwiel geleden heeft en ook niet op de geschillen als gevolg van een ongeval.

De verzekeringsmaatschappijen bieden echter wel verschillende opties aan, zoals pechbijstand, juridische bijstand (in geval van een geschil krijgt u juridische bijstand), de bestuurdersverzekering (die u vergoedt wanneer u gekwetst raakt, zelfs als u in fout bent) of de bescherming tegen diefstal en brand.

De meeste maatschappijen bieden zeer aantrekkelijke voorwaarden voor de motorfietsverzekering als u al bij hen verzekerd bent voor een voertuig met vier wielen.

Opmerking: de wettelijke leeftijd om in België met een motorfiets te mogen rijden, is 16 jaar. Omdat het verzekeringscontract alleen door een volwassene ondertekend kan worden, wordt het opgesteld in naam van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind met die laatste als begunstigde.

MOTORKLEDIJ

De helm is verplicht voor scooters en bromfietsen van klasse A en klasse B.
Het dragen van beschermende kledij is verplicht voor bestuurders en passagiers van motorfietsen. Onder beschermende kledij verstaat de wethouder, naast de reeds jaren verplichte helm, handschoenen, een jas met lange mouwen, een lange broek of een overall en laarzen of schoenen die de enkels beschermen.

De helm

Wanneer u een helm koopt, moet u controleren of de binnenbekleding of de kinriem voorzien is van een label met de letter E plus een nummer. Dat label garandeert dat u een veilige helm koopt.

Kies een opvallende kleur (zoals wit, geel, rood) en/of een reflecterende strook om goed zichtbaar te zijn in het verkeer.

Het gewicht van de helm is bepalend voor het comfort. Hoe lichter hij is, hoe comfortabeler.

Hou ook rekening met het geluid dat de wind veroorzaakt. Voer een testrit met de helm uit om te zien of hij ‘geruisloos' is. Afhankelijk van de aerodynamische eigenschappen van de helm zult u aanzienlijke verschillen vaststellen.

Er bestaan drie types van helm: de jethelm, de systeemhelm en de integraalhelm.

Wanneer u een helm koopt, is het goed om het advies van een kenner in te winnen, maar neem toch zelf de eindbeslissing. U bent het die de helm moet dragen: alleen u kunt dus beoordelen of hij u als een handschoen past. Hij moet zich goed aan uw hoofd aanpassen, maar mag in geen enkel geval knellen.

Belangrijk!

We raden donker gekleurde of getinte vizieren af. Bij zon mogen ze dan al praktisch zijn, wanneer de lichtomstandigheden plotseling veranderen (bv. bij het inrijden van een tunnel), zijn ze dat veel minder. U loopt dan de kans dat u nauwelijks nog wat ziet. Opteer veeleer voor een krasvast en wasembestendig vizier.

Wanneer een helm een zware schok krijgt, wordt die hoofdzakelijk door de binnenhelm opgevangen. Die wordt vervormd en verliest zijn doeltreffendheid, ook al ziet de helm er langs buiten nog intact uit. Zodra een helm valt of een schok krijgt, moet hij onmiddellijk vervangen worden!

De handschoenen

Handschoenen beschermen uw handen tegen kou, steentjes en insecten en bij een val. Zelfs bij een eenvoudige slip tegen lage snelheid vangen uw handen vaak de eerste schok op. Handschoenen zijn dus onmisbaar. Ze worden echter vaak ‘vergeten' omdat ze te warm of te oncomfortabel zijn. Het is vaak gewoon een kwestie van het juiste type te kiezen.

's Zomers gebruikt u lichte lederen handschoenen (maar wel specifieke motorhandschoenen) die een voldoende bescherming bieden.

De handschoenen moeten soepel zijn.

Wanneer u een nieuw paar koopt, probeer ze dan in de winkel uit. En neem plaats op uw motorfiets om te controleren of u gemakkelijk alle bedieningselementen kunt manipuleren.

De laarzen

Al even onmisbaar en al even vaak vergeten. Ze beschermen de voet, de enkel en het scheenbeen. Als u een lang traject in de regen moet afleggen, zijn ‘overlaarzen' in kunststof aanbevolen.

Draag nooit schoenen met veters omdat die in de pedalen verward kunnen geraken.

De motorvest en -broek

De keuze van een goede uitrusting hangt af van het gebruik dat u van uw motorfiets wilt maken. Als u van grote tochten van honderden kilometers per dag droomt, in weer en wind, hebt u een stevig en hermetisch gesloten pak nodig. Als u daarentegen alleen maar korte trajecten in de stad aflegt, kunt u voor een relatief geklede broek en een waterdichte vest opteren. In beide gevallen moet u kiezen tussen leer en synthetisch materiaal.